اشتراک در اداره کل زندان‌های همدان ، محمدیاری ، چهارمین دوره‌ آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای ویژه مددجویان