نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اتحادیه خواروبارفروش همدان: رئیس اتحادیه خواروبارفروش همدان با بیان اینکه هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد، گفت: بازار روند خودترمیمی را پیدا کرده و خود را تنظیم می‌کند.
08/18/1397 - 08:33
اشتراک در اتحادیه خواروبارفروش ، همدان ، به‌زارع ، هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد، بازار روند خودترمیمی را پیدا کرده