نمایش 1 - 1 از 1
یک مقام اروپایی به خبرگزرای فرانسه گفت که اتحادیه اروپا تحریمها علیه ایران را لغو کرده است.
10/27/1394 - 00:50
اشتراک در اتحادیه اروپا