نمایش 1 - 2 از 2
طی 24 ساعت گذشته صورت گرفت مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: تعداد 5 نفر در 12 عملیات انجام شده طی 24 ساعت گذشته توسط آتش‌نشانان نجات یافتند.
09/01/1397 - 09:12
طی 24 ساعت گذشته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: 4 نفر در 7 عملیات انجام شده طی 24 ساعت گذشته توسط آتش‌نشانان همدان نجات یافتند.
08/15/1397 - 12:03
اشتراک در آتش‌نشانی ، همدان ، بیاناتی ، نجات ، عملیات