نمایش 1 - 1 از 1
طی 24 ساعت گذشته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: طی 24 ساعت گذشته 470 بار زنگ تلفن سازمان به صدا درآمد.
07/05/1397 - 08:44
اشتراک در آتش‌نشانی ، بیاناتی ، عملیات ، سامانه 125