آخرین قیمت سکه و طلا
دکه روزنامه و نشریات
وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت 11:59   |   کد مطلب: 30521
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قوانین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را از سال های 82 به بعد تنظیم و تصویب شده است و دولت را مؤظف کرده بودیم که بودجه مبتنی بر عملکرد بیاورد.

به گزارش نافع به نقل از رودآور،نوزدهم آذرماه زمان ارایه بودجه سال 97  به مجلس شورای اسلامی است. ضرورت های یک بودجه عملیاتی و یا فاصله بودجه دولت با بودجه واقعی و عملیاتی از نکاتی است که می تواند مورد توجه بسیاری قرار گیرد.

 

از این رو «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار رودآور، گفت: طبق قانون دولت باید بودجه سالانه کل کشور را تا پانزدهم آذرماه به مجلس شورای تقدیم کند و این گونه که عنوان شده بودجه در هیئت دولت تصویب شده و امیداریم که یکشنبه آینده، در جلسه علنی مجلس، بودجه سال بعد تقدیم و طبق روندی که در آیین نامه پیش بینی شده است بررسی شود، تا در پایان سال تصویب و به دولت اعلام شود.

 

دولت در  لایحه بودجه سالیانه میزان درآمدها و هزینه کردهای یک ساله را مشخص می کند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: شکل بودجه در تئوری بودجه نویسی اشکال مختلفی می تواند داشته باشد، در حقیقت بودجه یک سندی است که دریافت ها و پرداخت های دولت را نشان می دهد، به این معنا که مطابق با قوانین مختلفی که در زمان های مختلف تصویب شده، دولت می تواند درآمدهایی مطابق با همین قوانین داشته باشد، میزان این درآمدها باید هر ساله در ستون درآمدهای بودجه سالیانه مشخص و منعکس شود، یعنی برآورد کند چه میزان درآمد در سال بعد می تواند داشته باشد و ستون های درآمد بودجه را تکمیل کند.

 

مفتح افزود: از آن طرف هم مبالغی را که باید دولت هزینه کند که مقداری در قوانین مختلف تصویب شده و یا اینکه بخشی هم به عنوان هزینه کردهای طرح ها و پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده را در ستون مربوط به هزینه لحاظ کند و این گونه یک سند بودجه که دریافت ها و پرداخت های دولت را در طول یک سال تعیین می کند، مشخص می شود.

 

بودجه ریزی به شکل سنتی هدفمند نیست

وی تصریح کرد: درآمدها هم خودش منابع مختلفی دارد از جمله میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و یا مسائل مالیاتی و اما موضوع این جاست که همین سندی که دریافتی ها و پرداختی های دولت را نشان می دهد چند شکل می تواند وجود داشته باشد یکی شکل سنتی، که چندان هدفمند نیست، یعنی به طور مثال برای بیمارستانی که می خواهد ساخته شود ما هر سال ردیف بودجه ای تخصیص می دهیم، حالا این بودجه چه میزانش محقق می شود و یا چه میزان پروژه پیشرفت می کند، چندان مشخص نمی شود  و هر میزان کم آورد سال بعد و پس از آن تا به نتیجه برسد و یا حتی این موضوع را در بودجه تخصیص داده شده در ارائه خدمات آموزشی هم داریم که باز هم هدفمند و مشخص نیست.

 

برای بهره برداری از سند بودجه، بودجه ریزی باید مبتنی بر عملکرد و هدفمند باشد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: به همین دلیل برای اینکه ما بتوانیم از سند بودجه بهره برداری های بیشتری داشته باشیم، یعنی علاوه بر اینکه باید نشانگر دریافت ها و هزینه های کشور در طول یک سال باشد، هدفمند بودن هم در نظر گرفته شود، شکل های دیگر بودجه نویسی مطرح می شود.

 

مفتح گفت: یکی از این اشکال بودجه ریزی، بودجه عملیاتی یا بودجه مبتنی بر عملکرد است که درآمدها و بودجه ها را مبتنی بر خروجی آن دستگاه تخصیص می دهد، به طور مثال تعیین می کند که برای هر کیلومتر جاده سازی چه میزان هزینه باید صرف شود و تا پایان سال چند کیلومتر از جاده ساخته شود و این گونه، وظیفه دستگاه اجرایی مطابق با هزینه تخصیص داده شده، مشخص می شود و کاری که باید به نتیجه برسد، مطابق با استاندارها رو به جلو می رود.

 

بودجه ریزی عملیاتی، راندمان دستگاه ها را ارتقاء می بخشد/بودجه ریزی عملیاتی، بودجه ای نتیجه گرا است

وی تصریح کرد: به تعبیری دیگری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می آید درآمدهای کشور را به نحوی تخصیص می دهد که در نهایت به یک هدف های مشخصی برسد و بدین ترتیب ما می توانیم راندمان کار را بیشتر کنیم و بودجه نتیجه گرا شود.

 

در بودجه عملیاتی، انتظار می رود ناکارآمدی افراد به هزینه عمومی کشور تحمیل نشود

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در بودجه مبتنی بر عملکرد انتظار داریم، که ناکارآمدی افراد به هزینه عمومی کشور تحمیل نشود، اما در بودجه سنتی این گونه نیست و نمی توانیم به طور دقیق هر کاری را هدفمند و طبق استانداردها مشخص کنیم و مطابق با تحقق میزان بودجه، میزان پیشرفت پروژه را از مسئول اجرایی بخواهیم.

 

در بودجه سنتی، دیوان محاسبات ابزاری برای عملکردها دستگاه ها برای اجرایی شدن طرح ها ندارد

مفتح عنوان کرد: یکی از ابزارهای مجلس دیوان محاسبات است، این دیوان وظیفه دارد که بیاید و بر بودجه ای که دولت تخصیص می دهد، حسابرسی و بررسی می کند تا تعیین شود درست در جای خودش هزینه شده یا نه، در وضیعت بودجه ریزی سنتی در حقیقت دیوان محاسبات حسابرسی رعایت را انجام می دهد یعنی آیا قوانین و اعداد و ارقام بودجه در همان محل رعایت شده یا مثلا بودجه ساخت پروژه ای برای ساخت پروژه ای دیگر به کار نرفته باشد و موارد در همین حد است که دیوان محاسابات می تواند حسابررسی و بررسی کند.

 

وی تأکید کرد: اما اگر بودجه مبتنی بر عملکرد باشد، دیوان محاسبات ابزاری می تواند پیدا کند که با بهره گیری از آن ابزار از مسئولان اجرایی عملکرد بخواهد و کنترل کند و بپرسد که طبق قانونی که مجلس تصویب کرده، آیا پروژه پیشرفتی مطابق با آن میزان هزینه کردها داشته یا نه و در اینجا دستگاه اجرایی مؤظف به پاسخگویی است.

 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بدین ترتیب اگر پروژه ای مطابق با برنامه پیش نرفته باشد، دستگاه اجرایی آن می تواند بازخواست شود که چرا آن پیشرفت در کار و انجام پروژه را نداشته است و چرا مطابق با استانداردهای لازم کارش را به سرانجام نرسانده است.

 

مفتح اظهار کرد: بودجه ریزی مبتی بر عملکرد، می توان به اجرای مناسب بودن بودجه و درست عمل کردن درآمدهای کشور کشور کمک کند و البته الزماتی هم دارد.

 

وی در ادامه گفت: آنچه که گفته شد، بیشتر تئوری بود و در حقیقت زمانی که وارد اجرا می شویم، هر پروژه ای، گرفتاری های خودش را دارد و باید حل شود و چه مجلس و چه دولت وظیفه داریم این کار را به درستی انجام دهیم، چرا که اجرای یک پروژه در نقاط مختلف در شهر و روستا، در مناطق سردسیری و یا گرمسیری به طور قطع یکسان نمی تواند باشد و هر کدام استانداردهای خاص خود را باید رعایت کند.

 

قوانین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از سال های 82 به بعد تنظیم و تصویب شده/دولت تاکنون اقدامی برای بودجه نویسی عملیاتی انجام نداده

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: قوانین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را از سال های 82 به بعد تنظیم و تصویب شده است و دولت را مؤظف کرده بودیم که بودجه مبتنی بر عملکرد بیاورد و این مسئله حتی در برنامه چند ساله چهارم آمده و برنامه پنجم و ششم تکرار شده، اما دولت تاکنون اقدام جدی در این رابطه انجام نداده و شکل بودجه نویسی را مبتنی بر عملکرد تنظیم نکرده است.

 

مفتح افزود: در سال جاری بر اساس آنچه که رییس سازمان برنامه و بودجه بیان کرده، در ظاهر این کار را آغاز کرده اند و یک جلسه غیرعلنی در کمیسیون برنامه و بودجه آورده اند و توضیحاتی هم داده اند و امیداوریم دولت بودجه ای را که یکشنبه تقدیم می کند بر مبنایی تنظیم کرده باشد که گام های اساسی برای تغییر شکل بودجه از شکل سنتی به مبتنی برداشته باشد، البته این کار به طور قطع زمان بر است و به تدریج از سه تا پنج سال به طول می انجامد، گرچه باید از نقطه ای این شکل بودجه ریزی آغاز شود.

 

انتهای پیام/

 

انتهای پیام/

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما

آخرین عناوین سایت

پربیننده ها