وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : سه شنبه 5 اسفند 1399 ساعت 08:02   |   کد مطلب: 40626
آیا تا به حال شنیده اید که می گویند عدد تقدیر فلانی مثلا 5 است یا .... و آیا تا به حال درصدد این برآمده اید که عدد تقدیر خودتان را داشته باشید و خودتان آن را به دست آورید؟

به گزارش نافع، اگر دوست دارید عدد تقدیر خود را به دست آورید مراحل زیر را به دقت عمل کنید و در آخر ، تفسیر عدد تقدیر خود را بخوانید. ابتدا به ترتیب عدد سال و ماه و روز تولد و غیره خود را به صورت گفته شده محاسبه نموده و سپس تفسیر آن را در قسمت تفسیر عدد تقدیر بخوانید.

اعداد سال:

در مبحث عددشناسی فقط با اعداد یک رقمی 1 تا 9 و اعداد دو رقمی 11 ،22 و گاهی 33،44 و مشابه آن سر و کار داریم. این اعداد را « اعداد رهبر » می نامند. برای تبدیل هر عدد دیگر به این اعداد، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع می کنیم. برای مثال، اگر متولد سال 1996 باشید ارقام این عدد را باید با هم جمع کنید. اگر حاصل جمع آنها یکی از اعداد 1 تا 9 یا 11،22،33و... نشد باید دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید تا بالاخره به یکی از اعداد یک رقمی 1 تا 9 یا دو رقمی 11،22،33، برسید.

اعداد سرنوشت:

بعد از آنکه عدد سال تولد ، عدد ماه تولد ، و عدد روز تولد خود را به دست آوردید باید این سه عدد را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا عدد 11 یا 22 برسید.

اعداد خورشیدی:

در این مرحله ، برای به دست آوردن عدد علامت خورشیدی خود ، باید به پاراگراف زیر توجه کنید. (مثلا اگر کسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد عدد علامت خورشیدی او 9 است.)

حمل (متولد فروردین): 1 ، ثور (متولد اردیبهشت): 2 ، جوزا (متولد خرداد): 3 ، سرطان (متولد تیر): 4 ، اسد (متولد مرداد): 5 ، سنبل (متولد شهریور): 6 ، میزان (متولد مهر): 7 ، عقرب (متولد آبان): 8 ، قوس (متولد آذر): 9 ، جدی (متولد دی): 10 ، دلو (متولد بهمن): 11 و حوت: (متولد اسفند) 12

عدد تقدیر:

برای به دست آوردن عدد تقدیر ، باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی جمع کنیم تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا 11 یا 22 برسیم. مثلا اگر عدد سرنوشت کسی 4 و عدد علامت خورشیدی او 9 باشد، آنگاه داریم: 4=3+1=13=4+9 یعنی عدد تقدیر او 4 است.

تفسیر عدد تقدیر

پس از محاسبه عدد تقدیر خود آن عدد حتما یکی از اعداد زیر است پس خود را بشناسید:

عدد1) خود ساخته، شما فردی متکی به نفس، مستقل، مبتکر، مخترع ، فردگرا ، شایسته و رهبر هستید.

عدد 2) مطیع و گوش به فرمان ، شما فردی متواضع و فروتن ، آماده برای خدمت به دیگران ، علاقمند به کار دسته جمعی ، مهربان و با محبت ، یک همکار خوب ،

سیاستمدار، مصلح ، صبور و شکیبا ، شنوا و حساس نسبت به دیگران هستید.

عدد 3) برون گرا، شما فردی هستید که به راحتی افکار و احساسات درونی خود را ابراز می کنید. همچنین فردی خلاق، هنرمند، زیبا هستید. کسی که از استعدادهای خود برای فایده رساندن به همه استفاده می کند. فردی شوخ طبع و دوستی خوب.

عدد 4) منضبط، شماهرکاری که لازم و ضروری می دانید انجام می دهید.همچنین فردی وظیفه شناس، سخت کوش، خدمتگزار به دیگران، خویشتندار، خود کنترل، با کفایت و با لیاقت، سازمان دهنده، سازنده، بنیانگذار و دقیق و موشکاف هستید.

عدد 5) آزاد منش، شما فردی مخالف سلطه و قید و بند هستید. کسی که خود را با تغییرات سازگار می کند و می داند چگونه با موقعیت های غیرمنتظره مواجه شود. عاشق ایده های جدید، مکتشف، ماجراجو و اهل سفر، تیزبین، کسی که به خوبی یادگرفته که به آزادی دیگران احترام بگذارد.

عدد 6) سازمانگر و هماهنگ کننده، شماکسی هستید که در هر موقعیتی می داند چگونه افراد را با هم هماهنگ کند. مسئول، وظیفه شناس، وکسی که به خوبی خود را با دیگران هماهنگ می کند و از عهده مسئولیت ها به خوبی برمی آید. کسی که ارزش خانه و خانواده، کمک و حمایت دیگران را می داند. فردی که به خوبی می داند چه موقع باید به کمک دیگران بشتابد و چه موقع باید اجازه بدهد که دیگران خودشان به بهبود وضع خویش بپردازند.

عدد 7) درون گرا، شما کسی هستید که عقل و منطق و بصیرت را در درون خود یافته است و می داند چگونه بیندیشد، تحلیل کند، مطالعه کند، بخواند، به مراقبت بپردازد، از بیرون به مسائل بنگرد، در جستجوی حقیقت باشد، اکثر اوقات را به تنهائی بگذراند و یاد گرفته که از تنهائی نترسد.

عدد 8) محکم و پرقدرت، شما شخص قدرتمندی هستید که از قدرت خود به خوبی می توانید در راه کسب برتری های مادی بهره بگیرید، کسی که یاد گرفته چگونه از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت مادی استفاده کند. شما می توانید بدون طمع ورزی و خودخواهی یا بهره کشی از دیگران به کنترل امور بپردازید و به موفقیت های مادی دست یابید.

عدد 9) ایثارگر و از خود گذشته، شما فردی فداکار و علاقمند به خدمت به دیگران هستید و همه چیز خود را فدای دیگران می کنید. فردی دوست داشتنی، دلسوز، بخشنده و با گذشت و دارای قدرت درک بالا هستید. یاد گرفته اید که آدم خشک و یک دنده ای نباشید و تعصبات بیجا را کنار گذاشته اید و نسبت به آنها بی توجه هستید. در هرموردی سعی دارید همان چیزی باشید که دیگران می خواهند و همواره در تلاش هستید که دنیا را جای بهتری برای زندگی بسازید.

عدد 11) روشنفکر، فردی هستید که همواره در جستجوی حقیقت است و از قوه درک شهودی خود استفاده می کند. آدمی مثبت اندیش و خوش بین هستید که فقط خوبی ها را در دیگران می بیند، با حقیقت زندگی می کند و نظرات روشنفکرانه خود را با دیگران در میان می گذارد. به خوبی قادر هستید از نیروهای روانی خود بهره بگیرید و به اتکای الهامات درونی خود جلو می روید. فردی دلسوز و مهربان، جسور و بی باک و در عین حال متواضع هستید.

عدد 22) مسلط برنفس، خویشتندار، شما نیروهای عظیم درونی را در خود پیدا کرده اید و آنها را برای انجام کارهای بزرگ و فایده رساندن به دیگران به کار می برید. شما خودتان را هرگز محدود نمی کنید و فقط به نیازهای بشری فکر می کنید و اینکه چگونه می توان از قدرت های خود برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرد. شما فردی سازنده و دوراندیش هستید.

طبق معادله، نام خانوادگی حافظه اجداد، انرژی نوع پدر است. البته این انرژی، تأثیری در زندگی مدرن شما دارد، زیرا هیچ چیز در زندگی مانند این اتفاق رخ نمی دهد و اگر شما بعنوان نام خاصی نامیده می شد، آن سرنوشت است.

ما شمارة نام و نام خانوادگی، نام خانوادگی و نام خانوادگی را، و یا، به عنوان حرفه ای آن را به نام، تعداد سرنوشت را در نظر بگیرید.

تأثیر بر زندگی ما

تاریخ تولد شما و بر این اساس تعداد زاد و ولد از تولدها در مورد داده های مادری صحبت می کنند - کارما، تجربه ای که شما در این زندگی به آن رسیدید، در مورد چرخه واقعی رشد روحی، در مورد چگونگی صفاتی که با آن متولد شده اید، بگویید. در حالی که عددی از یک نام نشان می دهد که چگونه شما اطلاعات، مهارت ها و توانایی های خود را در حال حاضر توسعه. این است که چگونه از پتانسیل توضیح داده شده در محاسبه تعداد تولدها استفاده کنید.

چه اتفاقی می افتد؟

ارزش یک نام خانوادگی، یک نام و نام خانوادگی مهم است، اول از همه برای افراد کسب و کار که از هر سه جزء نام خود در اطراف ساعت استفاده می کنند. شما توسط نام خانوادگی نامیده می شود؟ سپس در نظر بگیرید و نام خانوادگی!

اگر ما در مورد یک کودک صحبت می کنیم، نباید پدر و مادر خود را در نظر بگیریم؛ چرا که چون این نام هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است، حروف (به ترتیب اعداد) لرزش نمی دهند و تأثیر بیشتری بر زندگی او ندارند.

بگذارید بگوییم شما یک نام مستعار خاص هستید - دوستان یکی هستند، والدین متفاوت هستند، پس باید قطعا تعداد و تعداد آنها را حساب کنید. پس از همه، نام هایی که تلفظ می شوند، ارتعاش می کنند و یک سیگنال به جهان می دهند.

شماره نام و تاریخ تولد

در علوم عددی، در نظر گرفته شده است که اگر مقدار نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی، یعنی شکل حاصل از آن، فراتر از شماره تولد باشد، پس شما یک فرد مصمم و قوی هستید که به طور مداوم چیزهای جدید را فرا می گیرد و مشکلات را برطرف می کند. و اگر تعداد تولدها بیشتر باشد، این نشان می دهد که شما فقط توانایی هایی را که طبیعت به شما از زمان تولد شما داده اند، توسعه می دهد.

معنای

ما برای اولین بار توضیحی از معنای تعداد سرنوشت را ارائه می دهیم و سپس ساده ترین روش برای محاسبه عدد شناسی نام، نام خانوادگی پدر و مادر است.

1 - رهبر هدفمند، ساده و بلند پروازانه؛
2 - شما برای هماهنگی و سازش در همه چیز تلاش می کنید؛
3 - افراد با استعداد و خلاق با شهود پیشرفته؛
4 - افراد باهوش و متعادل، خطر را دوست ندارند، تلاش برای ثبات؛
5 - ماجراجویان فعال، آزادیخوار و مستقل با سبک زندگی بسیار مثبت؛
6 - مردم عادلانه، صادق و قابل اعتماد؛
7 - افراد کار فکری، قادر به دستیابی به علم بسیار هستند؛
8 - پایدار، با "دندان کوسه" شکستن به کسب و کار بزرگ، و دستیابی به رونق مواد؛
9 - ویژگی های فکری عالی، افراد قوی و قدرتمند، نه تنها به موفقیت، بلکه تحسین جهانی نیز دست می یابند.

محاسبه تعداد نام ها

برای محاسبه شماره نام کامل، باید نام و نام خانوادگی، نام خانوادگی و نام خانوادگی خود را بنویسید و حروف را به اعداد بر اساس طرح زیر تغییر دهید:

[معنای نام نام و نام خانوادگی]

1 - A، I، C، B؛
2 - B، J، T، N؛
3 - B، K، Y، L؛
4 - Г، Л، Ф، Е؛
5 - D، M، H، S؛
6 - E، H، C، H؛
7 - E، O، C؛
8 - F، P، W؛
9 - З، Р، Щ.

به عنوان مثال: ایوانف ایوان ایوانویچ

1 + 3 + 1 + 6 + 7 + 3 + 1 + 3 + 1 + 6 + 1 + 3 + 1 + 6 + 7 + 3 + 1 + 7 = 61

ساده سازی - 6 + 1 = 7

"7" شماره حاصل از نام کامل است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما