وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : يكشنبه 15 ارديبهشت 1398 ساعت 14:20   |   کد مطلب: 36188
مشاور مسائل ازدواج و خانواده با بیان اینکه بسیاری از زنان مهارت مطرح کردن نیازهایشان را خوب نمی دانند، گفت: اگر زنان به شیوه درستی از تأمین کردن زندگیشان از سوی مرد، قدردانی کرده و نیازهایشان را به صورت خالص یعنی بدون هر اثر اضافی و با غلظت زیاد مطرح کنند، زندگی موفق و با نشاطی خواهند داشت.

به گزارش نافع، « دکتر حمید حبشی» در همایش "هسفر تا بهشت"و در بین بانوان تویسرکانی گفت: عدم مردشناسی می تواند مشکلاتی را در زندگی زناشویی به وجود بیاورد و از آنجا که عمده زنان در بیان نیازها و خواسته هایشان روحیات مرد و آن نقطه کلیدی اش را نمی شناسند، بارها اتفاق افتاده که از زندگیشان گلایه مند هستند.
وی اظهار کرد: کلید مرد چیست که به قول قدیمی ها باید با آب طلا نوشته شود و در زندگی عملیاتی کرد؟ آن چیزی نیست جزء تأمین کردن زن از سوی مرد، چرا که همین تأمین کردن زن به مرد شکوه، عزت، اعتبار و ارزش می بخشد.
مشاور مسائل ازدواج و خانواده با بیان اینکه همین تأمین شدن زن، گاهی از سوی زنان با عنوان انجام وظیفه یاد می شود که زندگی را به خطر می اندازد، افزود: مرد برای تجربه کردن شیرینی تأمین زن، ازدواج می کند و اگر این مسئله مهم در زندگی اش روی ندهد، حتی دچار افسردگی و کسالت در همسرداری می شود.
دکتر حبشی با تأکید بر اینکه تأمین زندگی زن از سوی مرد، به او ارج و عزت می دهد، تصریح کرد: نمونه های از این شکوه تأمین  کردن ها را می توان حتی در تهیه وسایل زندگی برشمرد که زن در برابر این اجابت نیازها، از مرد به صورت خاص و ویژه ای قدردانی کند، در این زمان است که این قدردانی برای مرد، بسیار انرژی بخش، آرامش دهنده، امیدآفرین و شیرین است.
وی عنوان کرد: اگر زن به خاطر تأمین نیازهایش از مرد قدردانی ویژه ای نداشته باشد و شخصیت تأمین کنندگی مرد را لگ مال کند، مرد به طور قطع از رفتن به خانه و در کنار خانواده بودن فراری می شود.
مشاور مسائل ازدواج و خانواده در ادامه با تأکید بر اینکه چگونگی طرح نیاز از سوی زن بسیار مهم است، گفت: عمده مشکلات خانواده ها به دلیل عدم بیان درست طرح نیاز از سوی زنان است که به صورت خالص نمی توانند آن را ابراز کنند.
دکتر حبشی تصریح کرد: بیان نیازها با ایرادگیری، اعتراض، فشار، اصرار، خواهش و التماس نمی تواند شرایط تأمین خواسته زن را برای مرد به طور مناسبی فراهم کند.
وی اظهار کرد: طرح نیاز خالص دو ویژگی دارد یکی آن که بدون هر اثر اضافی عنوان شود و دیگری با غلظت زیاد، چرا که ذات مرد، ماهیتی برای تأمین کنندگی دارد و حتی اگر شرایط تأمین خواسته زن را نداشته باشد خود را همیشه بدهکار زن می داند و سعی می کند تا به هر طریقی و در هر فرصتی آن خواسته و نیاز زن را برآورده سازد تا جایی که امتیاز تأخیر برآورده شدن را هم بعدها به نوعی به زن می دهد.
مشاور مسائل ازدواج و خانواده ادامه داد: اگر خواسته ای از سوی زن مطرح شود که مرد امکان و توانایی تأمین آن را ندارد به درستی انجام گیرد یعنی بیان خواسته با همان دو ویژگی بیان با غلظت و بدون هر اثر اضافی، مغایرتی به طور قطع با آموزه های دینی ندارد، بلکه زمینه ساز توجه بیشتر مرد به زن و استحکام پایه های زندگی می شود.

انتهای پیام/

دیدگاه شما