آخرین قیمت سکه و طلا
دکه روزنامه و نشریات
وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت 13:00   |   کد مطلب: 30604
- همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس/ که عوارض شده ویرانگر و من نوسفرم...چون رئیس است، عوارض که نمی داند چیست/بُعد منزل نبُود در سفر روحانی!

به گزارش نافع، به نقل از خبر آنلاین مجید مرسلی نوشت؛

به بهانه افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور؛ سوخی با حضرت حافظ...

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست
آن زمان رفت که میزان عوارض کم بود

**
دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران
از کجا پول عوارض بدهم تا برود؟!

**
به سوی روضه رضوان سفر کرد
چرا که رایگان بودش عوارض!

**
نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر
مگر که پول عوارض دهم تمام و کمال!

**
هر که دهد عوارضی بهر خروج از وطن
زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند

**
دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش
چرا که گشته عوارض سه بار افزون تر

**
من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش
حالا چگونه با عوارض بالا سفر کنم ؟!

**
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
که عوارض شده ویرانگر و من نوسفرم

**
چون رئیس است، عوارض که نمی داند چیست
بُعد منزل نبُود در سفر روحانی!

**
به ازدیاد ِ عوارض چنان بپردازم
که از جهان ره و رسم سفر براندازم

 

دیدگاه شما

آخرین عناوین سایت