آخرین قیمت سکه و طلا
دکه روزنامه و نشریات
وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : يكشنبه 14 آبان 1396 ساعت 07:10   |   کد مطلب: 29982
مسئولین میگویند؛از خضر تا لس آنجلس شدن راهی نیست!
آیا در لس آنجلس هم دامها در سکونتگاههای شهری نگهداری می شوند؟!
کشتارغیرمجازدام درمنازل مسکونی یا واحدهای غیرمجازپرورش دهنده،عرضه دام زنده،نگهداری گوسفندان وپخش بوی تعفن درکوی خضرهمدان،واقعیتی است که یقینا انکارآن مشکلی را حل نمی کند.

به گزارش نافع،شاید کمتر کسی است که همدانی باشد و تا به حال راهش به کوی خضرنیافتاده باشد،این منطقه نظیر دیگرمناطق حاشیه ای شهر،سرشارازتوجهات والطاف مسئولین است تا آنجا که مسئولین محترم بنا به صلاحدید ودرراستای کیفیت بخشی به زندگی افراد ساکن درمحدوده مذکور،ترجیح داده اند که گله های دام نیزکنارمردم شریف این منطقه پرورش یابند وگاها نیزکشتار شوند!!!

 

کشتارغیرمجازدام درمنازل مسکونی یا واحدهای غیرمجاز پرورش دهنده، عرضه دام زنده،پرورش گوسفندان وپخش بوی تعفن ناشی از این اقدام،واقعیتی است که یقینا انکارآن مشکلی را حل نمی کند.

 

اگرچه تعدادی ازواحدهای مذکورظرف چندسال گذشته پلپ شدند،اما هنوزهم برخی ازاین واحدها، فعال اندوزیرچشم متولیان امر،زندگی اهالی محل رابا مشکلاتی نظیر؛بیماری،بوی بد لاشه ها،حمله جانورانی نظیرموش و حشرات موذی مواجه کرده اند.

 

 مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها،مدیریت شهری مکلف به برخورد بامشاغل مزاحم و جانمایی مکانی مناسب برای مشاغل مذکوراست که البته به نظر می رسد شهردار منطقه سه همدان هنوز ازاین صل قانونی بی خبرمی باشد!

 

اگرچه دررفع این معضل محلی،پای مراجع نظارتی نظیر؛مرکزبهداشت،دامپزشکی،محیط زیست، ومراجع قضایی نیزلنگ می زند اما بیش ازهرچیزاین مدیریت شهری است که باید با تعبیه مکانی مناسب در بیرون ازشهر،حقوق انسانی مردم خضر را به آنان بازگرداند.

 

متاسفانه آنچه پیداست اینکه؛ شورای شهر و شهرداری همدان در کنارپروژه های دهان پرکنشان،اولویتی برای رفع این مشکل قائل نیستند تا آنجا که یکی ازمتولیان امردرمدیریت شهری رسما اعلام کرد که رفع معضل مذکوردرمنطقه خضرجزو اولویت های شهرداری نیست!

دراین بین،شهردارمنطقه سه همدان معتقد است که با آسفالت ریزی های اخیردو کوچه ازمحدوده مذکور،خضر تا لس آنجلس شدن راهی ندارد و البته درادامه گزارش سخنان"رحیم الوندی"بسیار قابل تامل است!!!

در همین راستا درابتدا پای درد دل برخی ازاهالی کوی خضر نشستیم که درادامه به آن اشاره شده است؛

یکی از اهالی کوی خضر:سلب مسئولیت به بهانه سکونت غیر رسمی در حاشیه شهر بی انصافی است/مساکن ما دارای نقشه پروانه هستند

یکی ازاهالی کوی خضر همدان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به مشکلات ناشی ازاستقرارکشتارگاه وواحدهای پرورش دهنده دام در این منطقه،گفت:مسئولین در حالی هیچ اقدام اثر بخشی به منظور تعطیلی ویا انتقال واحدهای مذکور انجام نمی دهند که ما نیز همانند دیگر شهروندان،مساکن دارای نقشه پروانه داریم وسلب مسئولیت به بهانه سکونت غیر رسمی در حاشیه شهردور از انصف است.

 

حسین رضا بیات بیان کرد:متاسفانه شرایط زندگی در این قسمت از شهر تا آنجایی نامناسب است که بچه های ما به لحاظ سلامتی در معرض خطرهستند و منازل ما در روزهای تابستان به گذرگاه موشهای صحرایی و حشرات موذی تبدیل می شود.

 

یکی دیگرازاهالی منطقه خضر:مسئولین حتی یک روزهم در چنین شرایطی نمی توانند زندگی کنند

خانعلی سهراب زاده یکی ازساکنین منطقه خضردرگفتگوباخبرنگارما با بیان اینکه چندین سال است که اهلی این محل تقاضای رفع مشکلات کشتارگاه وواحدهای پرورش دهنده دام را دارند،گفت:متاسفانه علیرغم تقاضاهای پی درپی ما،هنوزهم این معضل رفع نشده است.

 

وی ادامه داد:ازآنجا که شهرداری برای مالکین واحدهای مذکورمکان مناسبی رادرمحدوده خارج از شهردرنظر نگرفته است،لذا این افراد نیزهمچنان به کارخود ادامه می دهند.

 

سهراب زاده با اذعان به اینکه،اهالی منطقه خضردرشرایطی دراین محدوده زندگی می کنند که بوی نامطبوع حاصل ازسلاخی ونگهداری گوسفند همواره آزرده خاطرشان میکند،گفت:این بوی نامطبوع درروزهای گرم تابستان مضاعف میشود واین درشرایطی است که مسئولین حتی یک روزهم درچنین شرایطی نمی توانند زندگی کنند.

 

مردم حاشیه شهر تنها در روزهای منتهی به انتخابات مورد توجه قرار میگیرند

اسدالله بیات ازدیگرساکنین این محدوده نیز با اذعان به اینکه متاسفانه واحدهایی که به سختی پلمپ می شوند به راحتی فک می گردند،اظهار کرد:مسئولین به ما توضیح دهند فک پلمپ چگونه اتفاق می افتد در حالی که هیچ مشکلی حل نشده است.

 

وی عنوان کرد:متاسفانه مسئولین مردم حاشیه شهر را تنها در روزهای منتهی به انتخابات به خاطر می آورند د حالی که همین افراد با رای ما مردم بر سر کار می روند.

 

در ادامه به سراغ متولیان امر در شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان رفتیم تا مشخص شودچرا تضییع حقوق شهروندان در مجموعه مدیریت شهری موج می زند!

 

سخنگوی شورای اسلامی شهرهمدان:مرکزبهداشت و شهرداری هردومکلف هستند/متخلفین فک پلمپ می کنند

رییس کمیسیون خدمات شهری و سخنگوی شورای اسلامی شهرهمدان درهمین رابطه درگفتگو با خبرنگارمابا اشاره به اینکه دراین خصوص مرکزبهداشت و شهرداری هردومکلف هستند،گفت:شهرداری با توجه به مصوبات کمیسیون بند ،20مجموعه اقداماتی را به انجام رسانده که البته متاسفانه شاهد فک پلمپ از سوی واحدهای نگهداری دام در آن منطقه بودیم که این افراد را به دادسرا معرفی کردیم.

 

به دنبال تعطیلی مجدد این واحدها هستیم

کامران گردان در ادامه با بیان اینکه،شهرداری به دنبال این است تا محلی را به منظورانتقال واحدهای مذکورتعبیه کند،اظهار کرد:اخطارهای لازم داده شده است وبه دنبال تعطیلی مجدد این واحدها هستیم.

 

وی توضیح داد:البته بهداشت نیزدراین خصوص دارای وظیفه است و باید از قصابی ها و سلاخی های انجام شده دراین محل جلوگیری کند.

 

گردان مدعی شد:از مجموع 25 واحد نگهدارنده دام در منطقه خضر بخش عمده ای جمع آوری شده وتنها چهار تا پنج واحد باقی مانده اند.

 

دبیر کمیسیون بند 20ماده 55 مشاغل مزاحم شهرداری همدان:توجه به بهداشت مردم باید در اولویت اقدامات شهرداری باشد

در ادامه به سراغ دبیر کمیسیون بند 20 ماده 55 مشاغل مزاحم شهرداری همدان رفتیم، هادی خوشمرام در گفتگو با خبرنگار ما،با بیان اینکه کمیسیون بند20 یک دادگاه تجدید نظراست وچنانچه اعتراضی به عملکرد شهرداری وجود داشته باشد در این کمیسیون بررسی و صدور رای انجام می شود،گفت:در رابطه با ساماندهی این واحدها ما وظیف مند نیستیم.

 

شهردار منطقه سه به منظورجانمایی مکان،باید به متولیان امر فشار بیاورد

وی افزود:مکاتبات دراین رابطه با شهرداری انجام شده وهر کدام ازآقایان باید نسبت به این موضوع پاسخگوباشند،ضمن اینکه شهردارمنطقه سه به منظو جانمایی مکانی برای انتقال این واحدها باید به مسئولین مربوطه در مدیریت شهری فشار بیاورد.

 

خوشمرام تصریح کرد:یقینا باید توجه بهداشت مردم در اولویت اقدامات شهرداری قرار گیرد.

 

مدیر خدمات شهری شهرداری همدان:الوندی باید پاسخگو باشد

مدیر خدمات شهری شهرداری همدان نیز با بیان اینکه ما تنها نظارت میکنیم،گفت:در این رابطه مدیر منطقه سه شهردار،آقای الوندی باید پاسخگو باشد!!!

 

شهردارمنطقه سه همدان :مهاجرین روستایی، حاشیه شهر را به واحدهای دامداری تبدیل کرده اند

شهردارمنطقه سه همدان درگفتگو با خبرنگارما درخصوص استقرار واحدهای پرورش دام و کشتارگاهها در محدوده خضر همدان، با بیان اینکه عمده این واحدها به مهاجرین از روستاها تعلق دارد،گفت: متسفانه استقرار مهاجرین علاوه بر گسترش سکونتگاههای غیررسمی وجود واحدهای پرورش دام و گله داری را نیز در بخشی از منطقه مذکور سبب شده است.

 

الوندی با اشاره به اینکه البته این نوع مهاجرت ها ظرف یک تا دوسال اخیر اتفاق نیافتاده و پیش از این نیز وجود داشته،اظهارکرد:در این رابطه طی سالهای اخیراقدامات خوبی انجام شده به طوری که بخشی از گله داران مستقر در محیط های شهری نظیر؛ خضر و زمین شهری شهرک مدنی جمع آوری شدند.

 

وی ادامه داد:بارای کمیسیون ماده 20تعدادی از واحدهای مذکور پلمپ شدند اما ازآنجا که تعداد واحدهای یادشده زیادهستند هنوزموفق نشده ایم تمامی این واحدها را جمع آوری کنیم.

 

پلمپ می کنیم، دردیگری باز می کنند!

الوندی همچنین با بیان اینکه متاسفانه علیرغم اقدامات انجام شده در راستای پلمپ واحدهای پرورش دام، گاها دامداران با باز کردن یک دردیگر برای واحد نگهدای دام مبادرت به غعالیت غیر مجاز می نمایند.

 

جهاد کشاورزی باید مکانی را برای واحدهای دامدار جانمایی نماید!

وی در پاسخ به سوال خبرنگارما مبنی بر این که "مگر وظیفه شهرداری جانمایی مکانی مناسب در خارج از شهر و انتقال چنین مشاغل مزاحمی  به محیط مذکورنیست؟!"گفت:البته شهرداری متولی این قضیه نیست و این موضوع را باید جهاد کشاورزی ودیگر سازمانها پیگیری نمایند!

 

شهرداری در پرداخت حقوق پرسنل خود مانده است/جانمایی مکانی به منظور جابجایی دامداران برای شهرداری امکان پذیر نیست

الوندی افزود:البته اینکه چه سازمانی در این رابطه مسئول ساماندهی است بر اساس بند 20 مورد ابهام است و درحالی که شهرداری در پرداخت حقوق پرسنل خود مانده است جانمایی مکانی به این واحدها با تخصیص بودجه ای کلان برای ما امکان پذیر نیست.

 

جابجایی واحدهای نگهداری و پرورش دام در خضر در اولیت اقدامات شهرداری نیست

وی درادامه درپاسخ به سوال خبرنگارما مبنی براین"چرا با وجودوضعیت نامناسب بودجه ای شهرداری همدان، پروژه های جدیدی نظیر؛ پیاده راه سازی و یا تقاطع سردارهمدانی کلید میخورد در حالی که به نظر می رسد اولیویت های مدیریت شهری موارد دیگر است"؟! بیان کرد: پروژه های نام برده در اولویت مدیریت شهری است و جابجایی واحدهای نگهداری دام اولویت نیست و شهرداری در این خصوص موظف نیست.

 

وی در خصوص ارتباط بین جهاد کشاورزی وجابجایی واحدهای مذکور توضیح داد: جهاد کشاورزی متولی کشاورزان و دامداران است و در این رابطه معاونت دام جهادکشاورزی باید پاسخگو باشد.

 

شهرداری موظف به جانمایی مکانی برای انتقال نیست

وی درادامه درپاسخ به سوال خبرنگارما مبنی براینکه "مگر شهرداری مکلف به جانمایی مکانی مناسب به منظورانتقال مشاغل مزاحم این چنینی نیست؟"گفت:شهرداری تنها انتقال می دهد و نمیتواند مکانی را برای دامداران تعبیه کند.

 

الوندی افزود:شهرداری موظف به جانمایی مکان نیست ومن هم اطلاع دقیقی ازتعداد واحدهای دامداری  در منطقه خضرندارم.

 

مدیر منطقه سه شهرداری همدان درادامه با بیان اینکه شما فکر می کنید شهرداری تنها همین یک وظیفه را دارد در حالی که ما هزارو یک کار داریم،تصریح کرد:این نوع اقدامات دراولویت کار شهرداری منطقه سه نیست و در حاشیه امور ما قرار می گیرد.

خضر لس آنجلس می شود!

وی ضمن اشاره به اقدامات درحال انجام درحوزه آسفالت ریزی ودیگراقدامات دردستور کار،گفت:خضر لس آنجلس خواهد شد!

 

مگر شما خبرنگاران بی کارید؟!

وی در بخش پایانی سخنان خود هنگامی که خبرنگار ما در خصوص رودخانه بدون سرپوش در همین منطقه سوال کرد،گفت:ما چقدرباید به شما خبرنگاران پاسخ دهیم مگر شما خبرنگاران بی کارید؟!

و اما در پایان...

ناگفته پیداست که شهرداری وشورای اسلامی شهرباید بدانندکه این موضوع مستقیما باسلامت شهروندان درارتباط است ودرچنین شرایطی اولویت،نه با پروژه های چندین میلیاردی دهان پرکن که با جان به لب آمده مردم است.

 

همچنین ضروری است شهردارمحترم منطقه سه بداند که مطابق اصول قانونی، جانمایی مکانی مناسب به منظورساماندهی مشاغل مزاحم برعهده مدیریت شهری است،اگرچه سنگ فروشان وآهن فروشان همدانی نیزهنوزهم سردرگم همین جانمایی ها هستند!

 

لازم به تذکراست ومسئولین محترم باید بدانند،که مردم حاشیه شهرغیرزمان های منتهی به انتخابات در سایر زمانها نیزمیتوانند دعاگوی خادمین خود باشند البته چنانچه مسئولین خود را ازچنین دعاهایی بی نیاز ندانند.

 

و در نهایت؛مطابق اصول اخلاقی ودینی،توجه به حقوق انسانی افرادی که فریادشان به جایی نمی رسد بیش ازهراولویتی دراولویت است،اما به نظرمیرسد؛گوش اگرگوش تووناله اگرناله من،آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!

 

انتهای پیام/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه شما

آخرین عناوین سایت